Ergospirometrija POSEBNA PONUDA!!!

Ergospirometrija je pretraga kojom se ispituju funkcije krvožilnog i dišnog sustava. Pretraga ima brojne mogućnosti
i jako je korisna za široku populaciju-od mladih i utreniranih sportaša kojima je važna procjena
kondicijskih sposobnosti i metaboličkih procesa (anaerobni prag) do kronično bolesnih pacijenata
(srčani bolesnici, bolesnici s kroničnom opstruktivnom bolesti pluća…)


Pretraga se može napraviti na biciklu ili na pokretnoj traci-ovisno o željama i mogućnostima
pacijenta. Tokom ispitivanja kontinuirano se prate vitalne funkcije (puls, krvni tlak, EKG,
frekvencija disanja) i metabolički parametri.


Poliklinika Sv Nikola je 2016. Godine uvela ergospirometriju u svoju ambulantnu praksu i još uvijek
je jedina ustanova u Dalmaciji koja ju aktivno provodi.
Promotivna cijena ergospirometrije je 500 kuna, a naručiti se možete pozivom na broj: 020/716-166
ili na e-mail: info@poliklinika-sv- nikola.hr