Predavanje o vlastitoj metodi Poliklinike u potpornom liječenju slabosti srčanog mišića

Prim. dr.sci. Mila Jakovljević je na drugom svjetskog kardiološkom kongresu u Tokiju (14.-16. svibnja 2018) održala predavanje o vlastitoj metodi Poliklinike u potpornom liječenju slabosti srčanog mišića.