2018 rujan

#

28 ruj: Svjetski dan srca 2018

U subotu, 29 rujna, obilježavamo Svjetski dan srca. Glavna tema ove godine je prevencija kardiovaskularnih bolesti usmjerena prema pojedincu i to u obliku obećanja-obećanja da ćemo napraviti male korake u zdravije sutra, za sebe, za svoje bližnje i za budući naraštaj.