2019

#

05 srp: CPEET

CPEET ili kombinirana ergospirometrija sa stres ehokardiografijom u fizičkom opterećenju je sveobuhvatna pretraga koju možete napraviti samo u Poliklinici Sveti Nikola.