SUDJELOVANJE NA 14. KONGRESU HRVATSKOGA KARDIOLOŠKOG DRUŠTVA

   

Od 24-27. studenog  2022, u Hotelu Westin u Zagrebu, održan je 14. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva i 9. kongres Hrvatskoga društva kardioloških medicinskih sestara.

Na skupu su, među brojnim kardiolozima iz Hrvatske i inozemstva, sudjelovale i prim. dr. sc. Mila Jakovljević i dr.  Ana Fabris  sa svojim radovima.

Prim. Jakovljević održala je predavanje:  Complementary supportive cardiac rehabilitation – initial report ( Dopunska potporna kardiološka rehabilitacija-inicijalni izvještaj)  a dr Ana Fabris  dvije poster prezentacije: Measurement of exercise gas exchange during quantitative stress echocardiography might improve differentiation of myocardial ischemia from fibrosis ( Mjerenje izmjene plinova tijekom kvantitativne stres ehokardiografije moglo bi unaprijediti razlikovanje ishemije miokarda od fibroze-prikaz slučaja), te Measurement of exercise gas exchange during quantitative stress echocardiography in patient with coronary microvascular disease: a case report.( Mjerenje izmjene plinova tijekom kvantitativne stres ehokardiografije kod bolesnika s mikrovaskularnom bolešću-prikaz slučaja).

Sažetke radova, objavljene u časopisu Cardiologia croatica, možete, na engleskom jeziku pročitati na poveznicama u nastavku:

https://www.kardio.hr/pdf/CC%202022%2017_9-10_230.pdf
https://www.kardio.hr/pdf/CC%202022%2017_9-10_248.pdf
https://www.kardio.hr/pdf/CC%202022%2017_9-10_231.pdf