EKG

OPIS PRETRAGE 12- kanalni EKG: (elektrokardiogram) je pretraga kojom se uz ispis na papirnatoj traci snima električna aktivnost srca stavljanjem elektroda na prsa i udove pacijenta. To je jednostavna i brza pretraga, koja je danas standard svakog internističkog i kardiološkog pregleda.

Njome se već na početku pregleda mogu registrirati promjene u provođenju električnih signala kroz srčani mišić, kao i poremećaji brzine i ritma rada srca, koji mogu ukazivati na srčane bolesti( npr. infarkt, fibrilacija atrija, kompletni AV blok).

* Za stanovnike grada Korčule, Žrnova, Lumbarde ili Račišća nudimo mogućnost obavljanja ove pretrage u vlastitome domu! 

TRAJANJE PREGLEDA Pregled traje 10 minuta

PRIPREMA ZA PREGLED Prije pregleda poželjno je barem pola sata mirovati, ne pušiti i ne piti kavu