KARDIOLOŠKI PREGLED

OPIS PRETRAGE  kardiološki pregled sastoji se od  razgovora s liječnicom (anamneze), kompletnog kliničkog pregleda s EKG-om  i  zaključka

Nakon pregleda pacijent odmah dobiva pisani nalaz, uz mogućnost konzultacije s liječnikom i medicinskom sestrom (u vezi  tegoba,uzimanja terapije, načina života…)

TRAJANJE PREGLEDA Pregled  traje oko 30 min.

PRIPREMA ZA PREGLED  Za  kardiološki pregled nije potrebna nikakva posebna priprema. Poželjno je da ponesete svoju medicinsku dokumentaciju kako bi liječnica imala bolji uvid u Vaše zdravstveno stanje.