KMAT (24-SATNO MONITORIRANJE ARTERIJSKOG TLAKA)

OPIS PRETRAGE 24 satno snimanje arterijskog krvnog tlaka (KMAT) je metoda kojom se tijekom 24 sata, u intervalima koji su zadani prethodnim programiranjem uređaja, mjeri arterijski krvni tlak.

Na nadlakticu pacijenta postavlja se narukvica (manšeta), koja je povezana s uređajem smještenim na pojasu, koji je pričvršćen oko prsa pacijenta. Ovom metodom dobivaju se objektivne informacije o kretanju arterijskog tlaka, što pomaže o odluci o uvođenju, vremenu uzimanja i doziranju lijekova.

KMAT je posebno  koristan kod pacijenata koji samo povremeno mjere povišeni arterijski tlak, te kod onih kod kojih je unatoč mijenjanju terapije teško postići uredne vrijednosti.

Rezultate KMAT-a dobivate isti dan! 

* Za stanovnike grada Korčule, Žrnova, Lumbarde ili  Račišća nudimo  mogućnost postavljanja i skidanja uređaja u vlastitome domu! 

TRAJANJE PREGLEDA Pretraga se izvodi u tri faze. Prva je postavljanje aparata koje obično traje 15 minuta u kojoj Vas sestra educira o pretrazi te postavlja aparat na Vašu ruku. Druga faza je nošenje aparata koja traje 24 sata. Treća faza je skidanje uređaja i analiza zapisa koja traje 15 minuta. Nalaz dobijate odmah.
PRIPREMA ZA PREGLED Tijekom nošenja uređaja ponašate se kao i svaki drugi dan, jedino se ne smijete močiti zbog osjetljivosti uređaja-nema kupanja ni tuširanja. Zbog toga se preferira kupanje ili tuširanje prije postavljanja uređaja, kako bi ste se ugodnije osjećali.