SISTEMATSKI PREGLED

kardiovaskularna poliklinika korčula   kardiovaskularna poliklinika korčula sistematski pregled

OPIS PRETRAGE Sistematski pregled je posebna vrsta pregleda kod koje pacijent koji u pravilu nema tegobe  dolazi radi utvrđivanja zdravstvenog stanja u cilju ranog otkrivanja i liječenja raznih bolesti i poremećaja.

Pacijenti ponekad dolaze samoinicijativno, obično su to oni koji u obitelji imaju srodnike s bolestima srca i krvnih žila ili pak sportaši, koji žele provjeriti stanje kardiovaskularnog i plućnog sustava radi povećanih napora  kojima su izloženi.

Posebna pogodnost su sistematski pregledi preko osiguravajućih kuća  (mi trenutno surađujemo s dvije:  „Grawe“  i  „Croatia“osiguranje) ili oni ugovoreni preko radnih organizacija.

U sklopu sistematskog pregleda uvijek se nalazi internistički pregled s EKG-om, a, ovisno o dogovoru s naručiteljem, u obzir dolaze pregledi ultrazvukom (najčešće ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitnjače…) te, u suradnji s hematološko-biokemijskim laboratorijem, određene laboratorijske pretrage.

TRAJANJE PREGLEDA 45 do 60 minuta

PRIPREMA ZA PREGLED Naši sistematski pregledi su individualni i paketi se sklapaju prema dogovoru. Ukoliko ste dogovorili sistematski pregled s ultrazvukom trbuha onda bi bilo najbolje doći ujutro, natašte, kao i za sistematski pregled s vađenjem krvi. Ukoliko imate medicinske dokumentacije, ponesite je sa sobom.

Surađujemo sa sljedećim osiguranjima: