TEST OPTEREĆENJA

 

OPIS PRETRAGE Test opterećenja je metoda kojom promatramo električnu aktivnost srca (EKG) i mjerimo arterijski krvni tlak tijekom fizičkog opterećenja. Na prsa pacijenta lijepe se elektrode, žicama povezane s uređajem,na kojem pratimo EKG. Na ruku pacijenta stavljamo narukvicu (manšetu) , te u više navrata za vrijeme testa mjerimo arterijski tlak.

Test se najčešće provodi na pokretnoj traci, koja se postupno podiže, te je potrebno uložiti sve veći napor za hodanje.

Drugi tip testa je na biciklu, na kojemu se postupno otežava okretanje pedala, čime je također potrebno uložiti sve veći napor. Ulaganjem sve većeg napora povećava se broj otkucaja srca ( frekvencija pulsa), sve do predviđene granice za dob i spol, kada se test mora prekinuti.

Test se također prekida i kod izrazito povišenih vrijednosti arterijskog tlaka, kod subjektivnih smetnji koje pacijent javlja (npr. bolovi u prsima), te kod promjena u EKG- u koje ukazuju na smanjenu opskrbu srčanog mišića kisikom; takve promjene ukazuju na mogućnost suženja ili začepljenja krvnih žilica koje hrane srčani mišić (koronarne arterije), u kojem slučaju pacijenta upućujemo na daljnju bolničku obradu (koronarografija).

Temeljem rezultata ergometrije donosi se odluka o terapiji lijekovima, a ako je nužno o daljnjoj obradi i liječenju. Rezultate pretrage dobivate odmah, nesporedno nakon testiranja.

 

TRAJANJE PRETRAGE  Pretraga, s testiranjem i analizom podataka, traje 30 minuta.

PRIPREMA ZA PREGLED Najvažnije je da se osjećate ugodno u svom tijelu i odjeći. Prije pretrage izbjegavajte obilne obroke i izbjegavajte alkohol, cigarete te veće količine napitaka. Obucite se sportski bez nakita (najbolje pamučna odjeća)

OPIS PRETRAGE Posebna vrsta testa opterećenja, koju, osim u našoj Poliklinici, ne možete napraviti gotovo nigdje u Hrvatskoj, zove se STRES EHOKARDIOGRAFIJA S  FIZIČKIM OPTEREĆENJEM.

Osim klasične ergometrije, prije i poslije opterećenja pacijentu se napravi ultrazvuk srca, čije se snimke naknadno analiziraju putem tkivnog (“tissue”) Doppler ultrazvuka i ultrazvuka s deformacijama (“strain”) kojim se posredno može zaključiti o poremećajima u radu srčanog mišića, odnosno o smanjenoj opskrbi srčanog mišića krvlju.

Pretraga je preciznija od klasične ergometrije, a koristi se kod graničnih nalaza ergometrije, te kod pacijenata koji već imaju poznate promjene na koronarnim (srčanim) krvnim žilama (bolesnici s preboljelim infarktom, ugrađenim stentovima ili premosnicama). Neinvazivna je, bez zračenja i sigurna za pacijenta.

Budući da iziskuje više vremena od same ergometrije, traje dulje i zahtijeva naknadnu analizu,  te nalaz pacijentu često naknadno šaljemo poštom.

OPIS PRETRAGE Ergospirometrija je pretraga koju radimo među rijetkima u Hrvatskoj, a jedini u Dalmaciji. Pretragom se, uz standardnu ergometriju, prati funkcija pluća i metaboličke promjene organizma u opterećenju.
Parametri koji se pritom gledaju su procjena opsega srčane i plućne funkcije ( kardiopulmonalni funkcijski kapacitet), procjena maksimalnog aerobnog kapaciteta, procjena potrošnje kisika i eliminacije ugljičnog dioksida, direktno mjerenje maksimalne potrošnje kisika u jedinici vremena ( funkcijski kapacitet)…
Uvidom u sve te parametre i njihovom analizom dolazimo do zaključka o stanju pacijenta, odnosno o njegovoj/njezinoj srčanoj, plućnoj i metaboličkoj funkciji.

Ergospirometrijsko testiranje ( CPET) je posebno preporučljivo kod :

  • procjene zaduhe u naporu
  • procjeni rizika i prognoze srčanog popuštanja
  • procjeni značajnosti srčanih grešaka
  • praćenju rezultata liječenja lijekovima i kirurškim zahvatima
  • procjeni radne sposobnosti

Uskoro više informacija!