TEST OPTEREĆENJA

 

OPIS PRETRAGE Test opterećenja je metoda kojom promatramo električnu aktivnost srca (EKG) i mjerimo arterijski krvni tlak tijekom fizičkog opterećenja. Na prsa pacijenta lijepe se elektrode, žicama povezane s uređajem, na kojem pratimo EKG. Na ruku pacijenta stavljamo narukvicu (manšetu) te u više navrata za vrijeme testa mjerimo arterijski tlak.

Test se najčešće provodi na pokretnoj traci koja se postupno podiže, te je potrebno uložiti sve veći napor za hodanje.

Drugi tip testa je na biciklu na kojemu se postupno otežava okretanje pedala čime je također potrebno uložiti sve veći napor. Ulaganjem sve većeg napora povećava se broj otkucaja srca ( frekvencija pulsa) sve do predviđene granice za dob i spol, kada se test mora prekinuti.

Test se također prekida i kod izrazito povišenih vrijednosti arterijskog tlaka, kod subjektivnih smetnji koje pacijent javlja (npr. bolovi u prsima), te kod promjena u EKG- u koje ukazuju na smanjenu opskrbu srčanog mišića kisikom; takve promjene ukazuju na mogućnost suženja ili začepljenja krvnih žilica koje hrane srčani mišić (koronarne arterije), u kojem slučaju pacijenta upućujemo na daljnju bolničku obradu (koronarografija).

Temeljem rezultata ergometrije donosi se odluka o terapiji lijekovima, a ako je nužno o daljnjoj obradi i liječenju. Rezultate pretrage dobivate odmah, nesporedno nakon testiranja.

 

TRAJANJE PRETRAGE  Pretraga s testiranjem i analizom podataka traje 30 minuta.

PRIPREMA ZA PREGLED Najvažnije je da se osjećate ugodno u svom tijelu i odjeći. Prije pretrage izbjegavajte obilne obroke i izbjegavajte alkohol, cigarete te veće količine napitaka. Obucite se sportski bez nakita (najbolje pamučna odjeća)

OPIS PRETRAGE : Stres ehokardiografija znači ultrazvuk srca u opterećenju, a u našoj Poliklinici opterećenje se postiže fizičkim naporom na pokretnoj traci ili cikloergometru (biciklu). Stres ehokardiografijom možemo otkriti najranije promjene funkcije srca što nije moguće niti jednom drugom dostupnom metodom.

PREMA PROTOKOLU U POLIKLINICI SV. NIKOLA, PRETRAGU MOŽEMO PODIJELITI U 4 DIJELA:

 1. Snimanje ultrazvuka srca u mirovanju
 2. Test opterećenja-ergometrija
 3. Snimanje ultrazvuka srca neposredno nakon opterećenja
 4. Analiza i usporedba ultrazvuka srca, analiza ergometrije  i zaključak

Trajanje prva tri dijela je oko pola sata

Ergometrijom (2) se, standardno, prate EKG, arterijski tlak i stanje pacijenta tijekom  fizičkog opterećenja. Taj dio identičan je s klasičnim ergometrijom. U našoj poliklinici se opterećenje može provesti na pokretnoj traci ili na cikloergometru  (biciklu).

Za ultrazvučnu  analizu (1,3)  koristimo se svim dostupnim  klasičnim i najmodernijim metodama ultrazvuka srca (pokretljiivost srčane stijenke, analiza deformacija, tkivnog Dopplera…)

Analiza (4) može  kod pojedinih pacijenata potrajati  i do sat vremena, pa se često pisani nalaz dobija naknadno.

 

Ova pretraga je preciznija od klasične ergometrije i kontinuirano je provodimo u našoj praksi. Korisna je za sve one koji imaju rizik za kardiovaskularne bolesti kao i profesionalnim sportašima, a izrazito nam je važna  kod pacijenata koji već imaju poznate promjene na koronarnim (srčanim) krvnim žilama (bolesnici s preboljelim infarktom, ugrađenim stentovima ili premosnicama). U tim slučajevima, stres ehokardiografija je nezamjenjiv alat, jer se na prirodan način, bez invazivnih metoda i radioaktivnog zračenja, detaljno analizira funkcija srca.

OPIS PRETRAGE CardioPulmonary Exercise Testing-CPET ili ergospirometrija je dijagnostička pretraga kojom, u fizičkom opterećenju, istovremeno pratimo:

 • Funkcijski kapacitet srca
 • Funkciju pluća
 • Metaboličke promjene organizma
Što procjenjujemo ergospirometrijom?
 • Opseg srčane i plućne funkcije (kardiopulmonalni funkcijski kapacitet)
 • Maksimalni aerobni kapacitet (anaerobni prag)
 • Potrošnju kisika i eliminaciju ugljičnog dioksida u opterećenju
 • Maksimalnu potrošnju kisika u jedinici vremena

Ova pretraga ima brojne mogućnosti za sve kronične bolesnike, naročito za one koji boluju od kronične opstruktivne bolesti pluća, astme i drugih plućnih bolesti, ali i kod šire populacije-od mladih osoba i utreniranih sportaša kojima je važna procjena kondicijskih sposobnosti i metaboličkih procesa. No, u našoj Poliklinici najviše smo usmjereni na prevenciju, liječenje i rehabilitaciju srčanih bolesti, tako da nam je ergospirometrija neizostavan alat za:

 • procjene zaduhe u naporu
 • procjeni rizika i prognoze srčanog popuštanja
 • procjeni značajnosti srčanih grešaka
 • praćenju rezultata liječenja lijekovima i kirurškim zahvatima
 • procjeni rezultata ambulantne kardiovaskularne rehabilitacije

TRAJANJE PRETRAGE 30-45 minuta

CPEET-Najopsežniji test opterećenja, samo u Poliklinici Sveti Nikola

Cardiopulmonary exercise echocardiography testing (CPEET)  ili kombinirana ergospirometrija sa stres ehokardiografijom u fizičkom opterećenju je sveobuhvatna pretraga koju možete napraviti samo u Poliklinici Sveti Nikola.

CPEET obuhvaća:

 •         Ergometriju
 •         Ergospirometriju
 •         Stres ehokardiografiju s fizičkim opterećenjem

Ovom pretragom smo objedinili sve testove opterećenja u jednu pretragu tako da pacijentima uštedimo vrijeme i novac!

CPEET se preporučuje:

 1. Svima onima koji imaju povećan rizik za kardiovaskularne bolesti
 2. Pacijentima koji već imaju poznate promjene na koronarnim (srčanim) krvnim žilama (bolesnici s preboljelim infarktom, ugrađenim stentovima ili premosnicama)
 3. Kroničnim bolesnicima, naročito onima koji boluju od kronične opstruktivne bolesti pluća, astme i drugih plućnih bolesti
 4. Profesionalnim sportašima kojima je važna procjena kondicijskih sposobnosti i uvid u zdravlje srca.

Izvođenje CPEET traje oko 30 minuta. Zbog sveobuhvatnosti, analiza iziskuje više vremena od klasičnih pretraga pa se rezultati dobivaju naknadno.

Protokol:

       1. Snimanje ultrazvuka srca u mirovanju

2. Snimanje spirometrije u mirovanju

3. Test opterećenja-ergospirometrija

4. Snimanje ultrazvuka srca neposredno nakon opterećenja

5. Analiza  podataka

Zašto napraviti CPEET umjesto ergometrije?

 •         CPEET obuhvaća ergospirometriju te nam daje podatke o funkciji srca, pluća i metabolizma.
 •         CPEET također obuhvaća i stres ehokardiografiju s fizičkim opterećenjem, pretragom kojom otkrivamo najranije promjene funkcije srca, bez izlaganja štetnim zračenjima i lijekovima.

·         Štedite vrijeme i novac jer CPEET obuhvaća tri pretrage i traje samo 30 minuta!