TEST OPTEREĆENJA

 

OPIS PRETRAGE Test opterećenja je metoda kojom promatramo električnu aktivnost srca (EKG) i mjerimo arterijski krvni tlak tijekom fizičkog opterećenja. Na prsa pacijenta lijepe se elektrode, žicama povezane s uređajem, na kojem pratimo EKG. Na ruku pacijenta stavljamo narukvicu (manšetu) te u više navrata za vrijeme testa mjerimo arterijski tlak.

Test se najčešće provodi na pokretnoj traci koja se postupno podiže, te je potrebno uložiti sve veći napor za hodanje.

Drugi tip testa je na biciklu na kojemu se postupno otežava okretanje pedala čime je također potrebno uložiti sve veći napor. Ulaganjem sve većeg napora povećava se broj otkucaja srca ( frekvencija pulsa) sve do predviđene granice za dob i spol, kada se test mora prekinuti.

Test se također prekida i kod izrazito povišenih vrijednosti arterijskog tlaka, kod subjektivnih smetnji koje pacijent javlja (npr. bolovi u prsima), te kod promjena u EKG- u koje ukazuju na smanjenu opskrbu srčanog mišića kisikom; takve promjene ukazuju na mogućnost suženja ili začepljenja krvnih žilica koje hrane srčani mišić (koronarne arterije), u kojem slučaju pacijenta upućujemo na daljnju bolničku obradu (koronarografija).

Temeljem rezultata ergometrije donosi se odluka o terapiji lijekovima, a ako je nužno o daljnjoj obradi i liječenju. Rezultate pretrage dobivate odmah, nesporedno nakon testiranja.

 

TRAJANJE PRETRAGE Pretraga s testiranjem i analizom podataka traje 30 minuta.

PRIPREMA ZA PREGLED Najvažnije je da se osjećate ugodno u svom tijelu i odjeći. Prije pretrage izbjegavajte obilne obroke i izbjegavajte alkohol, cigarete te veće količine napitaka. Obucite se sportski bez nakita (najbolje pamučna odjeća)

OPIS PRETRAGE : Stres ehokardiografija znači ultrazvuk srca u opterećenju, a u našoj Poliklinici opterećenje se postiže fizičkim naporom na pokretnoj traci ili cikloergometru (biciklu). Stres ehokardiografijom možemo otkriti najranije promjene funkcije srca što nije moguće niti jednom drugom dostupnom metodom.

PREMA PROTOKOLU U POLIKLINICI SV. NIKOLA, PRETRAGU MOŽEMO PODIJELITI U 4 DIJELA:

  1. Snimanje ultrazvuka srca u mirovanju
  2. Test opterećenja-ergometrija
  3. Snimanje ultrazvuka srca neposredno nakon opterećenja
  4. Analiza i usporedba ultrazvuka srca, analiza ergometrije  i zaključak

U prva tri dijela pacijent mora biti prisutan, a cijeli postupak  traje oko pola sata.

Ergometrijom (2) se, standardno, prate EKG, arterijski tlak i stanje pacijenta tijekom  fizičkog opterećenja. Taj dio identičan je s klasičnim ergometrijom. U našoj poliklinici se opterećenje može provesti na pokretnoj traci ili na cikloergometru  (biciklu).

Za ultrazvučnu  analizu (1,3) koristimo se svim dostupnim  klasičnim i najmodernijim metodama ultrazvuka srca (pokretljiivost srčane stijenke, analiza deformacija, tkivnog Dopplera…)

Analiza (4) može  kod pojedinih pacijenata potrajati  i do sat vremena, pa se često pisani nalaz dobija naknadno.

 

Ova pretraga je preciznija od klasične ergometrije i kontinuirano je provodimo u našoj praksi. Korisna je za sve one koji imaju rizik za kardiovaskularne bolesti kao i profesionalnim sportašima, a izrazito nam je važna  kod pacijenata koji već imaju poznate promjene na koronarnim (srčanim) krvnim žilama (bolesnici s preboljelim infarktom, ugrađenim stentovima ili premosnicama). U tim slučajevima, stres ehokardiografija je nezamjenjiv alat, jer se na prirodan način, bez invazivnih metoda i radioaktivnog zračenja, detaljno analizira funkcija srca.

OPIS PRETRAGE Ergospirometrija je pretraga koju radimo među rijetkima u Hrvatskoj, a jedini u Dalmaciji. Pretragom se, uz standardnu ergometriju, prati funkcija pluća i metaboličke promjene organizma u opterećenju.
Parametri koji se pritom gledaju su procjena opsega srčane i plućne funkcije ( kardiopulmonalni funkcijski kapacitet), procjena maksimalnog aerobnog kapaciteta, procjena potrošnje kisika i eliminacije ugljičnog dioksida, direktno mjerenje maksimalne potrošnje kisika u jedinici vremena ( funkcijski kapacitet)…
Uvidom u sve te parametre i njihovom analizom dolazimo do zaključka o stanju pacijenta, odnosno o njegovoj/njezinoj srčanoj, plućnoj i metaboličkoj funkciji.

Ergospirometrijsko testiranje ( CPET) je posebno preporučljivo kod :

  • procjene zaduhe u naporu
  • procjeni rizika i prognoze srčanog popuštanja
  • procjeni značajnosti srčanih grešaka
  • praćenju rezultata liječenja lijekovima i kirurškim zahvatima
  • procjeni radne sposobnosti

Kardiopulmonalni ehokardiografski test s fizičkim opterećenjem