ULTRAZVUK

kardiovaskularna poliklinika pelješac korčula ultrazvuk pregled

OPIS PRETRAGE Ultrazvuk je metoda kojom se po principu odbijanja ultrazvučnih valova iz posebnog uređaja, tzv. sonde (transducer, pretvarač), priključene na aparat za ultrazvuk, dobiva slika u sivim tonovima koja ocrtava strukturu organa ( 2 D slika). Za različite vrste pregleda koristi se nekoliko vrsta sondi.

Doppler ultrazvuk

Colour (obojeni) Doppler ultrazvuk je naprednija metoda ultrazvuka, kojom se prikazuju strukture kroz koje prolazi krv (srce i krvne žile) po principu odbijanja ultrazvučnih valova iz sonde od krvnih zrnaca u pokretu.

Na ekranu se ocrtava slika protoka krvi u crvenim i plavim tonovima, a podešavanjem parametara uređaja dobiva se krivulja uz zvučni signal, koja odražava vrstu žile, otpor i brzinu protoka.

Tako se mogu utvrditi promjene poput suženja (stenoza) ili potpunog prestanka protoka (npr. Tromboza).

Osnaženi (Power) Doppler

Osnaženi (Power) Doppler je vrsta Doppler ultrazvuka kojom se prikazuju slabiji i teže dostupni protoci. Metode M-mode, tkivni (” tissue”)ultrazvuk s deformacijama (“strain”) koriste se isključivo  kod ultrazvuka srca.

OPŠIRNIJE O ULTRAZVUK OBOJENI DOPPLER PREGLEDIMA:

Ultrazvuk-obojeni Doppler bubrežnih arterija i vena se zbog svoje složenosti i zahtjevnosti obavlja kao posebna pretraga. Njome se prikazuju bubrežne (renalne) arterije  i prateće vene) od svog polazišta na trbušnoj aorti, do utoka u oba bubrega.

Pretraga se radi kod bolesnika s novootkrivenom hipertenzijom, kod kojih postoji sumnja da je uzrokovana suženjem jedne od bubrežnih arterija ( stenoza renalne arterije).

Ultrazvuk-obojeni i osnaženi Doppler karotidnih i vertebralnih arterija je pretraga kojom se analiziraju krvne žile na vratu. Na karotidnim arterijama mogu se tako vidjeti naslage na stijenkama (plakovi), koji su potencijalno važni zbog mogućnosti ( u nekim slučajevima) otkidanja dijela plaka koji krvlju odlazi u mozak i uzrokuje moždani udar.

Plakovi dostatne veličine stvaraju smetnje u protoku sve do suženja ( stenoze) koja uzrokuje smanjenu opskrbu moždanog tkiva krvlju. Promjene u morfologiji vertebralnih arterija mogu ponekad uzrokovati vrtoglavicu.

Ultrazvuk-obojeni Doppler arterija i vena ruku i nogu obuhvaća više pretraga kojima se prikazuju krvne žile ruku i nogu, u pravilu izdvojeno, (npr. Vene nogu, arterije ruku ili Doppler vene lijeve noge).

Njima se otkrivaju promjene u strukturi krvnih žila, npr. suženje (stenoza) arterije, začepljenje vene (tromboza), promjene površinskih vena nogu (arikoziteti, venska insuficijencija).