ULTRAZVUK

OPIS PRETRAGE Ultrazvuk je metoda kojom se po principu odbijanja ultrazvučnih valova iz posebnog uređaja, tzv. sonde (transducer, pretvarač), priključene na aparat za ultrazvuk, dobiva slika u sivim tonovima koja ocrtava strukturu organa ( 2 D slika). Za različite vrste pregleda koristi se nekoliko vrsta sondi.

Doppler ultrazvuk

Colour (obojeni) Doppler ultrazvuk je naprednija metoda ultrazvuka, kojom se prikazuju strukture kroz koje prolazi krv (srce i krvne žile) po principu odbijanja ultrazvučnih valova iz sonde od krvnih zrnaca u pokretu.

Na ekranu se ocrtava slika protoka krvi u crvenim i plavim tonovima, a podešavanjem parametara uređaja dobiva se krivulja uz zvučni signal, koja odražava vrstu žile, otpor i brzinu protoka.

Tako se mogu utvrditi promjene poput suženja (stenoza) ili potpunog prestanka protoka (npr. Tromboza).

Osnaženi (Power) Doppler

Osnaženi (Power) Doppler je vrsta Doppler ultrazvuka kojom se prikazuju slabiji i teže dostupni protoci. Metode M-mode, tkivni (” tissue”)ultrazvuk s deformacijama (“strain”) koriste se isključivo  kod ultrazvuka srca.

4 D ultrazvuk

4 D ultrazvuk je ultrazvuk koji nam sve strukture prikazuje u 3 dimenzije (četvrta dimenzija je vrijeme) u sivim tonovima, u boji, kao i prikazom tkivnog Dopplera i deformacija. On nam daje pokretnu sliku koja se prikazuje u realnom vremenu.

OPŠIRNIJE O ULTRAZVČNIM PREGLEDIMA:

Ultrazvuk srca je pretraga kojom se promatra srce: izgled i veličina srčanih šupljina (pretklijetki i klijetki), debljina i pokreti srčanog mišića (miokarda), protok kroz srčane zaliske (valvule) i izgled srčane ovojnice (perikarda).

Tako možemo otkriti poremećaje u radu srca (kardiomiopatije), promjene na zaliscima (npr. aortalna stenoza, prolapsmitralne valvule) ili u srčanoj ovojnici (perikardijalni izljev)

Na našem UZV aparatu, uz standardne metode M moda, 2 D i colordoppler tehniku moguće je napraviti tkivni ( tissue) doppler, ultrazvuk s deformacijama (“strain”) i 4D ultrazvuk srca.

Ultrazvuk-obojeni Doppler arterija i vena ruku i nogu obuhvaća više pretraga kojima se prikazuju krvne žile ruku i nogu, u pravilu izdvojeno, (npr. Vene nogu, arterije ruku ili Doppler vene lijeve noge).

Njima se otkrivaju promjene u strukturi krvnih žila, npr. suženje (stenoza) arterije, začepljenje vene (tromboza), promjene površinskih vena nogu (varikoziteti, venska insuficijencija).

Ultrazvuk-obojeni i osnaženi Doppler karotidnih i vertebralnih arterija je pretraga kojom se analiziraju krvne žile na vratu. Na karotidnim arterijama mogu se tako vidjeti naslage na stijenkama (plakovi), koji su potencijalno važni zbog mogućnosti ( u nekim slučajevima) otkidanja dijela plaka koji krvlju odlazi u mozak i uzrokuje moždani udar.

Plakovi dostatne veličine stvaraju smetnje u protoku sve do suženja ( stenoze) koja uzrokuje smanjenu opskrbu moždanog tkiva krvlju. Promjene u morfologiji vertebralnih arterija mogu ponekad uzrokovati vrtoglavicu.

Ultrazvuk-obojeni Doppler bubrežnih arterija i vena se zbog svoje složenosti i zahtjevnosti obavlja kao posebna pretraga. Njome se prikazuju bubrežne (renalne) arterije  i prateće vene) od svog polazišta na trbušnoj aorti, do utoka u oba bubrega.

Pretraga se radi kod bolesnika s novootkrivenom hipertenzijom, kod kojih postoji sumnja da je uzrokovana suženjem jedne od bubrežnih arterija ( stenoza renalne arterije).

Ovom pretragom analiziraju se organi i ostale strukture u trbušnoj šupljini. Na taj način možemo vidjeti jetru sa žučnim mjehurom, slezenu, gušteraču, bubrege i mokraćni mjehur.

Ultrazvukom trbuha možemo vidjeti promjene u strukturi organa, od npr . kamenaca na bubregu ili žučnjaku, do tumorskih promjena koje zahtijevaju daljnje pretrage.Također se mogu vidjeti i promjene krvnih žila (npr.aneurizma aorte, tromboza donje šuplje vene).

Priprema za pregled: Da bi pretraga bila što preciznije i kvalitetnije izvedena, poželjno bi je bilo napraviti natašte. Pacijentima koji to zbog posla ili drugih obaveza mogu, omogućit ćemo prve jutarnje termine da doručkuju na vrijeme i nastave svoj svakodnevni život.

Ultrazvuk štitnjače je pretraga kojom se prikazuju  promjene u strukturi i vaskularizaciji štitnjače i mogu ukazivati na poremećenu funkciju štitnjače i poremećaj hormonske slike koja zahtjeva terapiju. Također se mogu vidjeti i žarišne promjene-“čvorovi”, koje zahtijevaju praćenje ili daljnju obradu.

Kod nas postoji mogućnost brzog screening testa TSH hormona iz krvi.