VAĐENJE KRVI I LABORATORIJ

OPIS PRETRAGE Surađujemo s Medicinsko Biokemijskim laboratorijom Violić-Nadilo te kod nas možete izvaditi krv te obaviti pretrage (krvi i urina) koje su vam potrebne. Vađenje krvi i transport biološkog materijala košta 20 kuna i obavlja se u jutranjim satima (ponedeljkom, utorkom, četvrtkom, petkom), a nalaz vam šaljemo bez naknade  poštom/elektronskom poštom/faksom.

Pretrage biološkog materijala se plaćaju posebno prema važećem cjeniku!
Pregled dostupnih pretraga:

Hematološke pretrage su pretrage koje nam daju informaciju o ukupnom broju, brojčanom omjeru ili kvaliteti pojedinih krvnih stanica.

Kod nas možete napraviti: KKS-kompletnu krvnu sliku, DKS-diferencijalnu krvnu sliku, CKS-crvenu krvnu sliku, SE-sedimentaciju eritrocita, RTC- retikulocite, TRC-trombocite.

Koagulacijske pretrage nam daju informacije hemostazi-procesu koji utječe na zgrušavanje krvi.

Kod nas možete napraviti: Vrijeme krvarenja, P-PV-INR (protrombinsko vrijeme), Fibrinogen, APTV-aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme.

Kliničko biokemijske pretrage su pretrage tvari u tjelesnim tekućinama koje nastaju biokemijskim procesima.

Kod nas možete napraviti kliničko biokemijske pretrage iz krvi:

  • Metaboliti i supstrati: Glukoza, Urea, Kreatinin, Urati, Bilirubin ukupni, Bilirubin konjugirani
  • Enzimi: AST-aspartat amino transferaza, ALT-alanin amino transferaza, GGT-gama glutamil transferaza, ALP-alkalna fosfataza, Alfa amilaza, Kreatin kinaza, LDH-laktat dehidrogenaza
  • Elektroliti: Kalcij, Fosfati anorganski, Kalij, Natrij
  • Elementi u tragovima: Željezo-TIBC, UIBC
  • Proteini: Proteini ukupni, Albumin, CRP-C reaktivni protein
  • Lipidi i lipoproteini: Kolesteroli, Trigliceridi, HDL kolesterol, LDL kolesterol
  • I iz urina: Urati, Alfa amilaza, Kalcij, Kalij, Natrij, Proteini ukupni te kvalitativnu analizu urina-kompletni urin

Ostale pretrage iz uzorka krvi su:

  • Tumorski biljeg PSA-prostata specifični antigen
  • Hormon TSH-tiroid stimulirajući hormon
  • Serološki testovi: Reumatoidni faktor, Antistreptolizinski titar

TRAJANJE PREGLEDA Postupak traje 10 minuta. Krv vadimo u jutrarnjim satima (najkasnije do 10 h). Srijedom nije moguće izvaditi krv kod nas-radimo popodne

PRIPREMA ZA PREGLED Dođite natašte u jutarnjim satima