SPIROMETRIJA

OPIS PRETRAGE Spirometrija je pretraga kojom se procjenjuje funkcija pluća. Njome se na temelju parametara kapaciteta pluća i protoka kroz dišne puteve registriraju poremećaji dišne funkcije, od kojih neki zahtijevaju terapiju.

Pretraga se obavlja tako da pacijent duboko udahne i ispuše u cjevčicu priključenu na uređaj za spirometriju sav zrak iz pluća. Na ekranu računala tada se pojavljuje krivulja dišnog protoka.

Računalo potom obrađuje dobivene podatke i ispisuje parametre dišne funkcije. Postupak (duboki udisaj i izdisaj) se ponavlja u prosjeku četiri puta, nakon čega slijedi evaluacija od strane liječnika i konačna dijagnoza.

TRAJANJE PREGLEDA 10 minuta
PRIPREMA ZA PREGLED Prije pregleda poželjno je barem pola sata mirovati i ne pušiti