NAŠ STRUČNI TIM

kardiovaskularna poliklinika korčula naš tim
kardiovaskularna poliklinika korčula naš tim

Rođena je u Splitu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Korčuli.

Godine 2001. diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Pripravnički staž odradila je u OB Dubrovnik, DZ Korčula i DZ Vela Luka ( 2002-2004. godine).

Radila je u ambulanti obiteljske medicine i u Službi Hitne medicinske pomoći u DZ Korčula ( 2005-2006. godine).

Od 2006. godine zaposlena je u Poliklinici za kardiovaskularne bolesti “Sveti Nikola” u Korčuli.

Specijalizirala je internu medicinu u KBC-u Split i KB „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu, u kojoj je (godine 2010.) i položila specijalistički ispit.

Usavršavala se u ultrazvučnoj dijagnostici abdomena u KBC-u Split, obojenom Doppleru u ispitivanju ekstrakranijske moždane cirkulacije u KB “Sestre milosrdnice“ u Zagrebu, u Dopplerskoj ultrazvučnoj dijagnostici bolesti krvnih žila u KB Dubrava u Zagrebu, te ultrazvuku srca-ehokardiografiji u KB “Sestre milosrdnice“ u Zagrebu.

Godine 2017. završila je tečajeve “Strain imaging Echo course” i “4D Echo & Multidimensional Imaging, 4D TTE and 4D TEE in clinical practice” u Berlinu, te “Implementing 3D Echo to Improve clinical practice” u Padovi.

Godine 2019. položila je subspecijalistički ispit iz kardiologije u KBC-u Split.

Aktivno ili pasivno bila je sudionik većine kongresa i simpozija u organizaciji HKD-a u periodu od 2010. do danas, kao i na nekim kongresima i simpozijima u organizaciji ESC.

DSC02919+

Marija (Maja) Pleško Avšar,
medicinska sestra

Rođena je u Zagrebu.

1988 god. maturirala je na Srednjoj zdravstvenoj medicinskoj školi u Varaždinu.

1988 – 1990. bila je zaposlena na Odjelu anestezije i reanimacije u bolnici Dr. Mladen Stojanović ( današnja KBC Sestre milosrdnice), gdje je 1989. god. položila stručni ispit.

1990 – 1991. radila je u Traumatološkoj bolnici u Zagrebu na Odjelu opekotina, Intenzivnoj terapiji, Prijemnoj ambulanti i na Odjelu za sportske ozljede.

1991 – 1992. radila je u domu za starije Pensione sole u Torricelli u Švicarskoj.

1993 – 2021. radila je u UKC Ljubljana, na Odjelu i u Intenzivnoj terapiji za neurokirurgiju, Centralnoj intenzivnoj terapiji za abdominalnu kirurgiju, kao dispečer u Centralnoj kurirskoj i gospodinjskoj službi i u Službi spremljanja bolestnika kao dispečer.

Od travnja 2021. godine zaposlena je u Poliklinici Sveti Nikola.

DSC02939+

Miroljub Jurić,
domar